SzA

Pracownia Akustyczna

AKUSTYKA BUDOWLI

AKUSTYKA WNĘTRZ

AKUSTYKA ŚRODOWISKA

WIBROAKUSTYKA

O pracowni

Pracownia powstała z pasji do dziedziny nauki jaką jest akustyka. Hałas i wibracje towarzyszą nam w życiu codziennym, wpływając na nasze zdrowie jak również komfort i jakość życia. Dlatego też w ramach działań pracowni staramy się pomóc w eliminowaniu szkodliwego hałasu i drgań, które mogą być uciążliwe dla ludzi. Naszą misją jest zapewnienie najwyższej jakości usług w przystępnej cenie dla finalnego odbiorcy. W swoich pracach skupiamy się na dostarczeniu najlepszych rozwiązań w możliwe najkrótszym czasie w akceptowalnej cenie przy zachowaniu pełnej zgodności z wszelkimi normami obowiązującymi w Polsce. Dzięki bliskiej współpracy z jednostkami naukowymi, m.in. Laboratorium Akustyki Technicznej na Akademii Górniczo - Hutniczej oraz Instytutem Mechaniki Budowli na Politechnice Krakowskiej mamy możliwość zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych w wykonywanych projektach. Prowadzimy również szkolenia, podczas których staramy się zwiększać świadomość inwestorów, architektów i inżynierów z branży budowlanej, jak ważna jest kwestia zapewnienia właściwych warunków akustycznych w otoczeniu w którym przebywają ludzie.

ZAUFALI NAM

Oferta

PROJEKTY

• audyty akustyczne projektów
• obliczenia izolacyjności akustycznej przegród
• wytyczne do adaptacji akustycznej pomieszczeń
• projektowanie wnętrz o akustyce kwalifikowanej
• obliczenia hałasu zewnętrznego na elewacjach
• ocena oddziaływania inwestycji na środowisko pod kątem uciążliwości akustycznej
• projektowanie zabezpieczeń wibroakustycznych

POMIARY

• pomiar hałasu w pomieszczeniach, na stanowisku pracy i przy elewacjach istniejących lub projektowanych budynków
• pomiar izolacyjności akustycznej przegród od dźwięków powietrznych i uderzeniowych
• pomiar parametrów akustycznych wnętrz, m.in. czasu pogłosu, zrozumiałości mowy: STI, STIPA, wskaźników C50, C80
• pomiar drgań budynków i gruntu

SZKOLENIA

• podstawy akustyki
• normy i przepisy prawne dotyczące akustyki budowli, wnętrz i środowiska
• pomiary parametrów akustycznych i interpretacja uzyskanych wyników
• projektowanie akustyczne budynków

dr inż. Agata Szeląg

dr inż. Agata Szeląg

Specjalista Akustyk

Właściciel Firmy, akustyk, muzyk, adiunkt naukowo - dydaktyczny w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej.

Kontakt

Agata Szeląg SzA Pracownia Akustyczna

NIP: 6783003264, Regon: 367523297

+48 504 933 143
biuro@sza-aku.pl
Lindego 13C/17
30-148 Kraków
Polska